Máy in Brother Laser đen trắng

Máy in Brother Laser đen trắng HL-5370DW (tự động đảo giấy)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải       1200x1200dpi – Kết nối         USB2.0/ LAN/  Parallel/  10/100Base-TX Ethernet/  802.11b – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)   

Máy in Brother Laser đen trắng HL-5380DN (tự động đảo giấy, In mạng)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải      1200x1200dpi – Kết nối         USB2.0/ LAN/  Parallel/  Ethernet – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     30 tờ

Máy in Brother Laser đen trắng HL-6050D (tự động đảo giấy)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     1200x1200dpi – Kết nối         USB2.0/ LAN/  Parallel/   IEEE 1284/  10/100Base-TX Ethernet/  802.11b – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)

Máy in Brother Laser đen trắng HL-7050N (In mạng)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải      1200x1200dpi – Kết nối         USB2.0/ LAN/  Parallel/  Serial RS-232 – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     30

Máy in Brother Laser đen trắng HL-2240D ( tự động đảo giấy)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     2400 x 600 dpi – Kết nối         USB2.0 – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     24tờ – Khay

Máy in Brother Laser đen trắng HL-2270DW ( tự động đảo giấy, in không dây)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     2400×600 dpi – Kết nối         USB2.0/ Wifi – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     26tờ – Khay đựng

Máy in Brother Laser đen trắng HL-2250DN (tự động in đảo mặt, in mạng)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     600x600dpi – Kết nối         USB2.0/ Ethernet – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     26tờ – Khay đựng giấy

Máy in Brother Laser đen trắng HL-2130

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     2400x600dpi – Kết nối         USB2.0 – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     20tờ – Khay đựng giấy thường

Máy in Brother Laser đen trắng HL-5440D (tự động in đảo mặt)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     1200 x 1200 dpi – Kết nối         USB2.0 – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     30tờ – Khay

Máy in Brother Laser đen trắng HL-5340D (tự động đảo giấy)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     1200dpi – Kết nối         USB2.0 – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     30tờ – Chức năng     

Máy in Brother Laser đen trắng HL-5350DN (tự động đảo giấy, In mạng)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     1200x1200dpi – Kết nối         USB2.0/  Ethernet – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     30tờ – Khay đựng giấy

Máy in Brother Laser đen trắng HL-2170W (In không dây)

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy     A4 – Độ phân giải     2400x600dpi – Kết nối     USB/ LAN/ Wifi/ Ethernet – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     23tờ – Khay đựng giấy

Máy in Brother Laser đen trắng HL-2140

– Loại máy in     Laser đen trắng – Cỡ giấy         A4 – Độ phân giải     2400x600dpi – Kết nối          USB – Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút)     23tờ – Khay đựng giấy