Máy in HP Laser đen trắng

Máy in HP Laser màu color LaserJet 9500n

Đặc tính chung: – Chức năng in mạng. – Tốc độ in màu: 24 trang/phút. – Tốc độ in trắng đen: 24 trang/phút. – Chất lượng in màu, trắng đen: ImageREt 4800 – Bộ nhớ: 160 MB – Tốc độ

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9050dn Printer

Đặc tính chung: – Chức năng in mạng, in 2 mặt tự động. – Tốc độ in: 50 trang/phút. – Độ phân giải: 600×600 dpi – Bộ nhớ: 128MB – Tốc độ vi xử lý: 533MHz – Bảo hành: chính

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9050n

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  50 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  128 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots); Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9050

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  50 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots);  Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9040dn

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  40 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  128 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots);  Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9040n

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  40 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  128 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots); Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9040

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  40 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots); Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200dtn

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Mono Laser A3 –  Tốc độ:  35 trang/phút –  Độ phân giải:  1200 x 1200 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB/512 MB (Max); One 100-pin DDR DIMM slot (occupied) –  Cổng giao

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200tn

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Mono Laser A3 –  Tốc độ:  35 trang/phút –  Độ phân giải:  1200 x 1200 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB/512 MB (Max);  One 100-pin DDR DIMM slot (occupied) –  Cổng giao

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200n

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Mono Laser A3 –  Tốc độ:  35 trang/phút –  Độ phân giải:  1200 x 1200 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB/512 MB (Max);  One 100-pin DDR DIMM slot (occupied) –  Cổng giao

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Mono Laser A3 –  Tốc độ:  35 trang/phút –  Độ phân giải:  1200 x 1200 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  48 MB/512 MB (Max) –  Cổng giao tiếp:  1 IEEE-1284 parallel, 1 USB,

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200L

Đặc tính chung: –  Tốc độ in (đen, A4) draft:  35 trang/phút –  Tốc độ in (đen, A4):  25 trang/phút –  Trang đầu tiên (đen, A4):  < 10 giây –  Chất lượng in (đen):  Up to 600 x 600 dpi

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise 600 Printer M603dn

Đặc tính chung: –   Chức năng in mạng, in 2 mặt tự động. –  Tốc độ in: 62 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 512MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise 600 Printer M603n

Đặc tính chung: –   Chức năng in mạng. –  Tốc độ in: 62 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 512MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính hãng 3 năm

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise 600 Printer M602x

Đặc tính chung: –   Chức năng in mạng, in 2 mặt tự động. –  Tốc độ in: 52 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 512MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise M602dn

Đặc tính chung: –   Chức năng in mạng, in 2 mặt tự động. –  Tốc độ in: 52 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 512MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise M602n

Đặc tính chung: –   Chức năng in mạng. –  Tốc độ in: 52 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 512MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính hãng 3 năm

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise M601dn

Đặc tính chung: –   Chức năng in mạng, in 2 mặt tự động –  Tốc độ in: 45 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 512MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise M601n

Đặc tính chung: –  Chức năng in mạng. –  Tốc độ in: 45 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 512MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính hãng 3 năm

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise P3015x

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  In Laser A4 –  Tốc độ in:  40 trang/phút –  Độ phân giải in:  1200 x 1200 dpi –  Kỹ thuật in:  300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 – 

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise P3015dn

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  In Laser A4 –  Tốc độ in:  40 trang/phút –  Độ phân giải in:  1200 x 1200 dpi –  Kỹ thuật in:  300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 – 

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise P3015d

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  In Laser A4 –  Tốc độ in:  40 trang/phút –  Độ phân giải in:  1200 x 1200 dpi –  Kỹ thuật in:  300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 – 

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Enterprise P3015

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  In Laser A4 –  Tốc độ in:  40 trang/phút –  Độ phân giải in:  1200 x 1200 dpi –  Kỹ thuật in:  300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 – 

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Pro 400 Printer M401n

Đặc tính chung: –   Chức năng in mạng. –  Tốc độ in: 35 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 128MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính hãng 3 năm

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Pro 400 Printer M401dn

Đặc tính chung: –   Chức năng in mạng, in 2 mặt tự động. –  Tốc độ in: 35 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 256MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet Pro 400 Printer M401d

Đặc tính chung: –   Chức năng in 2 mặt tự động. –  Tốc độ in: 33 trang/phút. –  Độ phân giải: 1200×1200 dpi –  Bộ nhớ: 128MB –  Tốc độ vi xử lý: 800MHz –  Bảo hành: chính hãng 3

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet P2055dn

Đặc tính chung: –  Tốc độ in (đen, A4):  33 trang/phút –  Trang đầu tiên (đen, A4):  < 8 giây –  Chất lượng in (đen):  Up to 1200 x 1200 dpi –  Công suất (tháng/A4):  50,000 trang –  Khay giấy

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet P2055d

Đặc tính chung: –  Tốc độ in (đen, A4):  33 trang/phút –  Trang đầu tiên (đen, A4):  < 8 giây –  Chất lượng in (đen):  Up to 1200 x 1200 dpi –  Công suất (tháng/A4):  50,000 trang –  Khay giấy

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet P2035n

Đặc tính chung: –  Tốc độ in (đen, A4):  30 trang/phút –  Trang đầu tiên (đen, A4):  < 8 giây –  Chất lượng in (đen):  Up to 600 x 600 dpi (1200 dpi effective output with HP FastRes 1200) – 

Máy in HP Laser đen trắng LaserJet P2035

Đặc tính chung: –  Tốc độ in (đen, A4):  30 trang/phút –  Trang đầu tiên (đen, A4): < 8 giây –  Chất lượng in (đen):  Up to 600 x 600 dpi (1200 dpi effective output with HP FastRes 1200) –