Tag Archives: máy in canon phun màu đa chức năng

Máy in Canon phun màu wifi đa năng PIXMA MG8270

Đặc tính chung: – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong 20 giây – Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): có thể lên tới 12,5ipm ảnh đơn sắc / 9,3ipm ảnh màu – Máy quét, máy copy

Máy in Canon phun màu wifi đa năng PIXMA MG6270

Đặc tính chung: – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong 20 giây – Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): có thể lên tới 12,5ipm ảnh đơn sắc / 9,3ipm ảnh màu – Máy quét, máy copy

Máy in Canon phun màu wifi đa năng PIXMA MG5370

Đặc tính chung: – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong 20 giây – Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): có thể lên tới 9,3ipm – Máy quét, máy copy và máy in phun màu – Tốc

Máy in Canon phun màu wifi đa năng PIXMA MG4170

Đặc tính chung: – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong 44 giây – Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): có thể lên tới 9,9ipm ảnh đơn sắc / 5,7ipm ảnh màu – Máy quét, máy copy

Máy in Canon phun màu wifi đa năng PIXMA MG3170

Đặc tính chung: – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong 44 giây – Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): có thể lên tới 9,2ipm ảnh đơn sắc / 5,0ipm ảnh màu – Máy quét, máy copy

Máy in Canon phun màu wifi đa năng PIXMA MX886

Đặc tính chung: –  Tốc độ in: lên tới 12,5 ipm đơn sắc / 9,3 ipm màu –  In ảnh không viền cỡ 4 x 6″ trong 20 giây –  In, quét, copy, fax, kết nối mạng, kết nối không

Máy in Canon phun màu wifi đa năng PIXMA MX426

Đặc tính chung: –  Tốc độ in: lên tới 8,7 ipm đơn sắc / 5,0 ipm màu –  In ảnh không viền cỡ 4 x 6″ trong 42 giây –  In, quét, copy, fax, kết nối mạng, kết nối không

Máy in Canon phun màu wifi đa chức năng PIXMA MX416

Đặc tính chung: –  Tốc độ in: lên tới 8,7 ipm đơn sắc / 5,0 ipm màu –  In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong 42 giây –  In, quét, copy, fax, kết nối Wi-Fi –  Tốc độ

Máy in Canon phun màu đa chức năng PIXMA MX377

Đặc tính chung: – In, scan, copy và fax – Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (cỡ A4): lên đến 8,7ipm với bản đơn sắc / 5,0ipm với bản màu – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong

Máy in Canon phun màu đa chức năng PIXMA MX366

Đặc tính chung: – Tốc độ in: lên tới 8,4 ipm đơn sắc / 4,8 ipm màu – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong 43 giây – In, quét, copy, fax – Tốc độ in: 8.4 bản

Máy in Canon phun màu đa chức năng PIXMA MX328

Đặc tính chung: – Loại máy in:  Đa chức năng: In, Scan, Copy, Fax, PC-Fax – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ / 8 x 10′ / A4 – Tốc độ in 4.5 trang màu/phút, 7.5 trang trắng

Máy in Canon phun màu đa chức năng PIXMA E500

Đặc tính chung: – In ảnh không viền cỡ 4 x 6′ trong 44 giây – Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): có thể lên tới 8,6ipm ảnh đơn sắc / 5,0ipm ảnh màu – Máy quét, máy copy

Máy in Canon phun màu đa chức năng PIXMA MP287

Đặc tính chung: – Máy in phun màu, copy và scan – Giấy: A4, Letter, photo sticker … – Tốc độ in: lên tới 8.4ipm đơn sắc – Tốc độ in: 8.4 ipm (black), 4.8 ipm (color) – Độ phân