Tag Archives: Máy in kim EPSON

Máy in kim EPSON LQ-2190

Đặc tính chung: – Máy in 24 kim, khổ rộng. – Tốc độ in: 480 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact dot matrix. – Khổ giấy: Rộng: 100-420mm, Dài: 100-420mm. – Khổ giấy in liên

Máy in kim EPSON LQ-2090

Đặc tính chung: – Máy in 24 kim, khổ rộng. – Tốc độ in: 440 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact dot matrix. – Khổ giấy: Rộng: 100-420mm, Dài: 100-420mm. – Khổ giấy in liên

Máy in kim EPSON FX-2175

Đặc tính chung: – Máy in 18 kim, khổ rộng. – Tốc độ in: 476 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact dot matrix. – Khổ giấy: Rộng: 100-420mm, Dài: 100-364mm. – Khổ giấy in liên

Máy in kim EPSON LQ-680 Pro

Đặc tính chung: – Máy in 24 kim, khổ ngang. – Tốc độ in: 413 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact dot matrix. – Khổ giấy: Rộng: 90-304.8mm, Dài: 70-420mm. – Khổ giấy in liên

Máy in kim EPSON LQ-590

Đặc tính chung: – Máy in 24 kim, khổ hẹp. – Tốc độ in: 440 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact dot matrix. – Khổ giấy: Rộng: 100-257mm, Dài: 100-364mm. – Khổ giấy in liên

Máy in kim EPSON LQ-300+II

Đặc tính chung: – Máy in 24 kim, khổ hẹp. – Tốc độ in: 300 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact dot matrix. – Khổ giấy: Rộng: 100-257mm, Dài: 100-364mm. – Khổ giấy in liên

Máy in kim EPSON LX-300+II

Đặc tính chung: – Máy in 9 kim, khổ hẹp. – Tốc độ in: 337 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact dot matrix. – Khổ giấy: Rộng: 100-257mm, Dài: 100-364mm. – Khổ giấy in liên

Máy in kim EPSON DFX-9000

Đặc tính chung: – Máy in 36 kim, khổ rộng. – Tốc độ in: 1550 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Single Impact Dot Matrix. – Khổ giấy in liên tục: Rộng: 76.2- 419.1mm, Dài: 76.2-558.8mm.

Máy in kim EPSON DLQ-3500

Đặc tính chung: – Máy in 24 kim, khổ rộng. – Tốc độ in: 550 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact dot matrix, Flat-bed type. – Khổ giấy: Rộng: 92-420mm, Dài: 92-420mm. – Khổ giấy

Máy in kim EPSON PLQ-20M

Đặc tính chung: – Máy in sổ chuyên dụng cho ngân hàng. – Máy in 24 kim, khổ hẹp. – Tốc độ in: 480 ký tự/giây (High Speed Draft 10cpi). – Kỹ thuật in: Impact Dot Matrix. – Khổ giấy