Tag Archives: Máy in Laser HP LaserJet

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9050dn Printer

Đặc tính chung: – Chức năng in mạng, in 2 mặt tự động. – Tốc độ in: 50 trang/phút. – Độ phân giải: 600×600 dpi – Bộ nhớ: 128MB – Tốc độ vi xử lý: 533MHz – Bảo hành: chính

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9050n

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  50 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  128 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots); Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9050

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  50 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots);  Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9040dn

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  40 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  128 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots);  Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9040n

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  40 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  128 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots); Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 9040

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Laser trắng đen A3 –  Tốc độ:  40 trang/phút –  Độ phân giải:  Up to 600 x 600 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB (Two 100-pin DDR DIMM slots); Optional, 20 GB

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200dtn

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Mono Laser A3 –  Tốc độ:  35 trang/phút –  Độ phân giải:  1200 x 1200 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB/512 MB (Max); One 100-pin DDR DIMM slot (occupied) –  Cổng giao

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200tn

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Mono Laser A3 –  Tốc độ:  35 trang/phút –  Độ phân giải:  1200 x 1200 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB/512 MB (Max);  One 100-pin DDR DIMM slot (occupied) –  Cổng giao

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200n

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Mono Laser A3 –  Tốc độ:  35 trang/phút –  Độ phân giải:  1200 x 1200 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  64 MB/512 MB (Max);  One 100-pin DDR DIMM slot (occupied) –  Cổng giao

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200

Đặc tính chung: –  Loại máy in:  Mono Laser A3 –  Tốc độ:  35 trang/phút –  Độ phân giải:  1200 x 1200 dpi –  Bộ nhớ chuẩn:  48 MB/512 MB (Max) –  Cổng giao tiếp:  1 IEEE-1284 parallel, 1 USB,

Máy in HP Laser đen trắng khổ A3 LaserJet 5200L

Đặc tính chung: –  Tốc độ in (đen, A4) draft:  35 trang/phút –  Tốc độ in (đen, A4):  25 trang/phút –  Trang đầu tiên (đen, A4):  < 10 giây –  Chất lượng in (đen):  Up to 600 x 600 dpi