Tag Archives: máy in phun màu HP

Máy in HP phun màu khổ A3 Officejet 7500

Đặc tính chung: –  Máy in Wifi. Chức năng: In, Copy, Scan, Fax –  Tốc độ in màu: 32 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Bảo hành: chính hãng 12 tháng

Máy in HP phun màu khổ A3 Officejet Pro K8600

Đặc tính chung: –  Tốc độ in màu: 35 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Dùng 04 hộp mực: 01 hộp mực đen, 03 hộp mực màu. –  Ngôn ngữ in :  PCL 3, PCL 3

Máy in HP phun màu khổ A3 Officejet 7000

Đặc tính chung: –   Tốc độ in màu: 32 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Chức năng in mạng –  Dùng 04 hộp mực: 01 hộp mực đen, 03 hộp mực màu. –  Ngôn ngữ in

Máy in HP phun màu đa năng Officejet Pro 8600

Đặc tính chung: –  In 2 mặt tự động. Chức năng: In, Copy, Scan, Fax –  Tốc độ in màu: 35 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Dùng 04 hộp mực: 01 hộp mực đen, 03

Máy in HP phun màu đa năng Officejet Pro 8500

Đặc tính chung: –  Máy in phun màu A4 đa chức năng: In, Scan, Copy, Fax. –  Kết nối mạng không dây WiFi. –  Tốc độ in màu: 34 trang/phút. –  Tốc độ in trắng đen: 35 trang/phút. –  Chất

Máy in HP phun màu xách tay di động OfficeJet 100

Đặc tính chung: – Tốc độ in màu: 18 trang/phút. – Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi – Dùng 02 hộp mực: 01 hộp mực đen, 01 hộp mực 3 màu. –  Bảo hành chính hãng HP 12 tháng.

Máy in HP phun màu wifi OfficeJet Pro 8100

Đặc tính chung: – Máy in Wifi, in 2 mặt tự động – Tốc độ in màu: 35 trang/phút. – Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi – Dùng 04 hộp mực: 01 hộp mực đen, 03 hộp mực màu.

Máy in HP phun màu OfficeJet 6000

Đặc tính chung: –  Máy in phun màu A4. –  Tốc độ in màu: 31 trang/phút. –  Tốc độ in trắng đen: 32 trang/phút. –  Chất lượng in màu: Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from

Máy in HP phun màu đa năng Photosmart Wireless 6510

Đặc tính chung: – Máy in Wifi, in 2 mặt tự động. Chức năng: In, Copy, Scan – Tốc độ in màu: 22 trang/phút. – Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi – Dùng 04 hộp mực: 01 hộp mực

Máy in HP phun màu Photosmart Wireless 5510 eAIO

Đặc tính chung: –  Máy in Wifi. Chức năng: In, Copy, Scan –  Tốc độ in màu: 21 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Dùng 04 hộp mực: 01 hộp mực đen, 03 hộp mực màu.

Máy in HP phun màu đa năng Deskjet K209G

Đặc tính chung: –   Chức năng: In, Copy, Scan –  Tốc độ in màu: 23 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Dùng 02 hộp mực: 01 hộp mực đen, 01 hộp mực 3 màu. –  Bảo

Máy in HP phun màu Deskjet K109G

Đặc tính chung: –  Tốc độ in màu: 21 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Dùng 02 hộp mực: 01 hộp mực đen, 01 hộp mực 3 màu. –  Ngôn ngữ in:  HP LIDIL; PML – 

Máy in HP phun màu đa năng Deskjet 1050-J410A

Đặc tính chung: –  Chức năng: In, Copy, Scan –  Tốc độ in màu: 23 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Dùng 02 hộp mực: 01 hộp mực đen, 01 hộp mực 3 màu. –  Bảo

Máy in HP phun màu Deskjet 2000-J210A

Đặc tính chung: – Tốc độ in màu: 16 trang/phút. – Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi – Dùng 02 hộp mực: 01 hộp mực đen, 01 hộp mực 3 màu. –  Ngôn ngữ in:  HP PCL 3 GUI

Máy in HP phun màu Deskjet 1000-J110A

Đặc tính chung: –  Tốc độ in màu: 12 trang/phút. –  Độ phân giải in màu: 4800×1200 dpi –  Dùng 02 hộp mực: 01 hộp mực đen, 01 hộp mực 3 màu. –  Ngôn ngữ in:  HP PCL 3 GUI