Tag Archives: SP55 Plus

Máy in thẻ nhựa Datacard SP55 Plus

Đặc tính chung: – Kiểu in :  Chihtsais – Độ phân giải : Corega – Bộ nhớ : Core Duo – Tốc độ in nhiều màu (thẻ/giờ) :  180 – Tốc độ in một màu (thẻ/giờ) :  700 – Kiểu

Máy in thẻ nhựa SP55 Plus

Các tính năng chính Công suất in thẻ đề nghị: 25.000 thẻ/năm In một mặt hoặc in hai mặt; in tràn lề In hình ảnh màu hoặc đen trắng In màu (YMCKT): 190 thẻ/giờ (1 mặt) In một màu (KT):